วิกฤตการณ์Y2K คืออะไร

วิกฤตการณ์Y2K

วิกฤตการณ์Y2K หรือที่รู้จักกันในชื่อบั๊กมิลเลนเนียล(Millennium bug) หรือบั๊กวายทูเค(Y2K bug) ซึ่งคำว่า Y2K ก็มาจาก“Year 2000” ซึ่งตัว K ก็เป็นหลักพันนั่นเอง บั๊กวายทูเค เป็นความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปี 1999 ไปยังปี 2000 เกิดจากข้อจำกัดในการแสดงตัวเลขปีบนคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นที่แสดงได้เพียง 2 หลักสุดท้าย ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความสับสนระหว่างปี 2000 และ 1900 นำไปสู่ความผิดพลาดในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำงานผิดพลาด สั่งงานไม่ตรง คำนวณเลขไม่ได้ เกิดหายนะแบบโดมิโน 

รัฐบาลและธุรกิจทั่วโลกได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อให้สามารถทำงานได้ปกติในปี 2000 โดยมีการใช้งานและการทดสอบอย่างแพร่หลาย วิกฤตการณ์Y2K ไม่ได้ส่งผลกระทบมากเท่าที่คาดหวัง แต่ก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและส่งผลให้มีการประสานงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหานี้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเราได้เห็นกระแสY2K บนสื่อโซเชียลต่างๆ โดยเฉพาะฝั่งแฟชั่นและเทรนด์ที่ได้หยิบมาพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย อธิบายง่ายๆก็คือ เป็นแฟชั่นย้อนยุคไปในช่วงปี 2000 นั่นเอง

ผลกระทบวิกฤตการณ์Y2K

ผลกระทบของวิกฤตการณ์Y2K หรือบั๊กมิลเลนเนียล นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและการแก้ไขของแต่ละระบบคอมพิวเตอร์ บางระบบอาจมีผลกระทบมากขึ้นและเกิดความเสียหายมากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ที่มีการแก้ไขและจัดการข้อมูลที่ดีกว่าเสมอ แต่หลังจากปี 2000 ได้ผ่านไปแล้ว และมีการแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ผลกระทบจากบั๊กมิลเลเนียลส่วนใหญ่จะไม่มีความผิดปกติมากเท่าที่คาดหวังไว้ในตอนแรกของปัญหานี้ 

สาเหตุที่วิกฤตY2K ไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลและองค์กรต่างๆทั่วโลกต่างตื่นตัวกับปัญหานี้และได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 1900 เป็นต้นมา โดยการประเมินความเสี่ยง การทดสอบระบบ และดำเนินการแก้ไข ส่งผลให้ปัญหาY2K ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

วิกฤตการณ์Y2K

ที่มาของภาพ : https://simpsonswiki.com/wiki/Y2K:_The_Millennium_Bug.

ผลกระทบของวิกฤตการณ์Y2K สามารถแยกได้หลายประเภท ดังนี้

 1. การคำนวณและจัดการข้อมูล: บั๊กมิลเลนเนียลสามารถทำให้การคำนวณและการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่หรือเวลาผิดพลาด เช่นการคำนวณอายุของบัตรเครดิตหรือระยะเวลาการเช่ารถจะผิดพลาดเมื่อระบบไม่สามารถจัดการกับปี 2000 ให้ถูกต้อง
 2. การเกิดปัญหาในธุรกิจและการเงิน: บั๊กมิลเลนเนียลอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการเงิน เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานทางธุรกิจอาจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลทางการเงินหรือบัญชีได้ถูกต้อง
 3. ความปลอดภัยข้อมูล: บั๊กมิลเลนเนียลอาจสร้างความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยข้อมูล เนื่องจากการคพนวณหรือการจัดการข้อมูลที่ผิดพลาด อาจสร้างโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้
 4. การรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล: บั๊กมิลเลนเนียลอาจส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บไว้ในระบบที่ไม่สามารถจัดการกับวันที่หรือเวลาได้ถูกต้อง
 5. การกระทำของระบบสาธารณูปโภค: บั๊กเมเลนเนียลอาจส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคเหล่านี้เกิดปัญหา เช่น ระบบการไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบการขนส่ง และอื่นๆ

การเตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์Y2K

การเตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์Y2K เป็นหนึ่งในความพยายามที่มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในระบบคอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนปี 2000 และมีบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบและการสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

การเตรียมรับมือกับวิกฤตมักมีขั้นตอนที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

 1. การประเมินความเสี่ยง: ภาครัฐและภาคเอกชนควรทำหารประเมินความเสี่ยงโดยรวมและระบุระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจมีปัญหาY2K ได้ เริ่มต้นด้วยการทำลิสต์ของระบบทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบจากปัญหานี้ และให้ความสำคัญกับระบบที่สำคัญและที่มีความสำคัญสูง
 2. การทดสอบและแก้ไข: หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว การทดสอบและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอนสำคัญ เทคนิคและเครื่องมือการทดสอบสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถจัดการกับวันที่ในปี 2000 ไก้อย่างถูกต้องและให้การแก้ไขโค้ดหรือระบบในกรณีที่พบปัญหา
 3. การสำรองข้อมูล: การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์Y2K เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจสูญหายหรือเสียหายในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา การสำรองข้อมูลควรทำอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ
 4. การเตรียมบริการฉุกเฉิน: การเตรียมบริการฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากมีการล่มเหลวในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. การติดต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน: การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์Y2K และมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเตรียมตัวและความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
 6. การเฝ้าระวังและการติดตาม: หลังจากการแก้ไขปัญหาY2Kแล้ว ควรตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่เป็นปัญหาเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาใหม่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ยังได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนและธุรกิจในการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตการณ์Y2K โดยแนะนำให้ประชาชนและธุรกิจสำรองข้อมูลสำคัญ ตรวจสอบระบบคอมพิเตอร์ของตนเอง และเตรียมแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน การเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตการ์Y2K นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆมากมาย รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกจึงได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

วิกฤตการณ์Y2K

และถ้าย้อนกลับมาดูตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระวังหายนะควอนตัม (Quantam Apocalypse) ที่อาจจะมีความร้ายแรงมากกว่าวิกฤติY2K นั่นคือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อวิธีการเข้ารหัสในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีพลังมากกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมมาก และอาจทำลายอัลกอริทึมการเข้ารหัสในปัจจุบันได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน รหัสผ่าน และข้อมูลลับของรัฐบาล อย่างไรก็ตามยังไม่มีอะไรยืนยันว่าจะเกิด Quantum Apocalypse จริงหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมีพลังเพียงพอที่จำทะลายวิธีการเข้ารหัสในปัจจุบัน ในขณะที่บางคนเชื่อว่าจะมีการคิดค้นวิธีการเข้ารหัสใหม่ๆที่ทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้