โรงภาพยนตร์ ในความทรงจำยุค Y2K

โรงภาพยนตร์ยุคY2K เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ สำหรับเด็กๆ ในยุคนั้น ซึ่งในโรงภาพยนตร์เหล่านี้ได้ช่วยสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันโรงภาพยนตร์ในยุคนั้น ส่วนใหญ่จะถูกปิดตัวลงไปแล้ว แต่ความทรงเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์เหล่านี้ยังคงอยู่ในใจของผู้ชมตลอดไป โรงภาพยนตร์ในยุคนั้น มีลักษณะแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันหลายอย่าง โดยส่วนใหญ่ โรงภาพยนตร์ยุคY2K จะเป็นโรงภาพยนต์แบบเปิด มีจอภาพขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง และมีเก้าอี้สำหรับนั่งชมภาพยนตร์เรียงอยู่รอบๆ จอภาพ ซึ่งบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ในยุคY2K นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกัน นอกจากนี้ โรงภาพยนตร์ในยุคY2K ยังมีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การเล่นเกม การแจกรางวัล การแสดงดนตรีสด และการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยสร้างความสนุกสนานและความทรงจำที่ดีให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากในยุคสมัยนั้น

โรงภาพยนตร์ในยุคY2Kที่ปิดตัวแล้ว

เราได้สำรวจถึง การปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ในยุคY2K และผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิง การเปลี่ยนแปลงในวิถึชีวิตของคนในยุคนี้ และการปรับตัวของวงการบันเทิงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเห็นว่า โรงภาพยนตร์ในยุคY2K มีบทบาทสำคัญในการสร้างความทรงจำและแระสบการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตของเรา แม้จะมีการปิดตัวลงบางแห่งในยุคนี้ แต่ความทรงจำและเรื่องราวที่เราได้รับจากโรงภาพยนตร์ในความทรงจำยุคY2K ยังคงอยู่ในใจและจดจำไว้เป็นอย่างดี

โรงภาพยนต์ยุคY2K บางแห่ง นั้นถือเป็นการสูญเสียสิ่งสำคัญสำหรับวงการภาพยนตร์ในประเทศไทย โรงภาพยนตร์ในยุคนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆสำหรับหลายๆคน และโรงภาพยนตร์เหล่านี้ได้ช่วยสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างมาก ในปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ในยุคY2K หลายแห่งได้ถูกปรับปรุงและเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่เริ่มหันกลับมาชมภาพยนต์ที่โรงภาพยนตร์มากขึ้น

โรงภาพยนตร์ ในความทรงจำ

  • โรงภาพยนตร์ลิโด้ 

โรงภาพยนตร์ลิโด้ เป็นโรงภาพยนตร์ชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โรงภาพยนตร์แห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2511 ลิกซิตติ้ง จำกัด เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสถาปัตยกรรมแบบคลาสิก โรงภาพยนตร์มีตัวอาคารเป็นสีแดงสด มีเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ด้านหน้า และหลังคาทรงโค้งมน

ที่ตั้ง: 101/1 สยามสแควร์ซอย 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดทำการครั้งแรก: 27 มิถุนายน พ.ศ. 2511

ปิดตัวลง: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดใหม่อีกครั้ง: 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนชื่อเป็น: ลิโด้ คอนเน็คท์

ประเภท: โรงภาพยนตร์แบบเดี่ยว

จำนวนโรงภาพยนตร์: 1 โรง

จำนวนที่นั่ง: 1,000 ที่นั่ง

สถาปัตยกรรม: คลาสสิก

  • โรงภาพยนตร์สยาม

โรงภาพยนตร์สยาม เป็นโรงภาพยนตร์ชื่อดังตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โรงภาพยนตร์แห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2509 โดยบริษัท ลิกซิตติ้ง จำกัด โรงภาพยนตร์สยามมีชื่อเดิมว่า “โรงภาพยนตร์จุฬา” แต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงภาพยนตร์สยาม” ในปี พ.ศ. 2511 เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสถาปัตยกรรมแบบคลาสิก โรงภาพยนตร์มีตัวอาคารเป็นสีแดงสด มีเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ด้านหน้า และหลังคาทรงโค้งมน

ชื่อ: โรงภาพยนตร์สยาม

เจ้าของ: บริษัท ลิกซิตติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง: 101/1 สยามสแควร์ซอย 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดทำการครั้งแรก: 15 ธันวาคม พ.ศ. 2509

ปิดตัวลง: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดใหม่อีกครั้ง: 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนชื่อเป็น: โรงภาพยนตร์สยามสแควร์

ประเภท: โรงภาพยนตร์แบบเดี่ยว

จำนวนโรงภาพยนตร์: 1 โรง

จำนวนที่นั่ง: 800 ที่นั่ง

สถาปัตยกรรม: คลาสสิก

  • โรงภาพยนตร์สกาล่า (เฉลิมกรุง)

โรงภาพยนตร์สกาล่า เป็นโรงภาพยนตร์ชื่อดังตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โรงภาพยนตร์แห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยบริษัท ลิกซิตติ้ง จำกัด โรงภาพยนตร์สกาล่ามีชื่อเดิมว่า “โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง” แต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงภาพยนตร์สกาล่า” ในปี พ.ศ. 2512 โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโค โรงภาพยนตร์แห่งนี้มีตัวอาคารเป็นสีแดงสด มีเสาคอนกรีตโค้ง มีโคมไฟระย้าทรงหยดน้ำค้างแข็ง 5 ชั้นขนาดใหญ่ที่สั่งตรงจากอิตาลี

ที่มารูป : https://www.sarakadee.com/2014/12/09/

ชื่อ: โรงภาพยนตร์สกาล่า

เจ้าของ: บริษัท ลิกซิตติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง: 256 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดทำการครั้งแรก: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2512

ปิดตัวลง: 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประเภท: โรงภาพยนตร์แบบเดี่ยว

จำนวนโรงภาพยนตร์: 1 โรง

จำนวนที่นั่ง: 1,000 ที่นั่ง

สถาปัตยกรรม: อาร์ตเดโค

ติดตามเรื่องราวยุคY2K : https://eray2k.com/%